Gdje radimo?

Sjedište organizacije Sezam je u Zenici, Bosna i Hercegovina. Programe organizujemo u školama oba entiteta, Republika Srpska i Federacija, podijeljenim ratnom linijom razgraničenja. Aktuelni projekat realiziramo u šest škola regiona Tešnja i Teslića a to su:

 • "Prota Stevan Dušanić" Pribinić
 • "Ivo Andrić" Đulići
 • "Vuk Karadžić" Vitkovci
 • "Rešad Kadić" Tešanj
 • "Huso Hodžić" Tešanj
 • "9. septembar" Medakovo .
Iz ovog regiona su realizirani projekti i u sljedećim školama:
 • "Petar Petrović Njegoš" Teslić
 • "Dositej Obradović" Blatnica
 • "Prvi mart" Jelah
 • "Kulin Ban" Tešanjka
 • "Ivan fra Frano Jukić" Usora
 • "Džemal Bijedić" Miljanovci
 • "Vuk Karadžić" Teslić
 • "Jevrem Stanković" Čečava
 • "21. mart" Matuzići
 • "Abdulvehab Ilhamija" Kalošević