Historijat

Dosadašnji Sezamov rad u 17 godina postojanja se može podijeliti u tri razvojna perioda organizacije:


Prvi period "Programi psihosocijalne podrške za djecu pogođenu ratnim događanjima"

1995. godine je Sezam registrovan kao lokalna organizacija i nastojanje lokalnih ljudi da omoguće nastavak realizacije projekata psihosocijalne podrške za djecu ugroženu ratnim dejstvima u centralnoj Bosni.

Pročitajte više...
 • 1995/96/97. Organizovane su radionice sa struktuiranim aktivnostima s ciljem osnaživanja i podrške djeci prognanika. Iz tada postojećih kolektivnih centara, 600 djece uzrasta od 6-12 godina je dolazilo, u grupama od 20-ero u trajanju od godinu dana i učestovalo u različitim aktivnostima prorade traumatskih iskustava i jačanja slike o sebi.
Moj crtež moja priča, publikacija iz 2000. godine (download pdf, 20 MB): Moja priča

Drugi period "Edukativni programi za nastavnike, djecu i tinejdžere iz oblasti komunikacije i komunikacijskih vještina"

Od 1997. godine je razvijeno i realizovano niz projekata u oblasti komunikacije i komunikacijskih vještina. Oko 3000 zeničke djece je prošlo jednogodišnji program za razvoj pozitivne slike o sebi, od čega njih 600 i program za proradu traume. U zeničkim srednjim školama je 160 adolescenata/tica pohađalo program Umijeće odrastanja.
Iz  šesnaest osnovnih škola u Zenici je 230 nastavnika/ca učestvovalo u programu Unapređenja  komunikacije i komunikacijskih vještina i primjena u razredu.

Pročitajte više...
 • 1997/98. Početak pedagoških radionica za 300 učenika osnovne škole "Isidora Sekulić" u Zenici. Rad je uključivao pružanje psihosocijalne podrške, vještine komuniciranja i jačanje pozitivne slike o sebi, ozbiljno narušene nakon ratnih događanja u poslijeratnom periodu.
 • 1998/99. Realizacija pedagoških radionica za 450 djece iz osnovne škole Musa Ćazim Ćatić u Zenici.
  Radio program je počeo sa emitovanjem na lokalnoj radio stanici "Zenit" s ciljem promocije unapređenja komunikacijskih vještina.
 • 2000. Realizacija sljedećih projekata:
  • radionice za 350 djece iz osnovne škole "Vladimir Nazor" u Zenici,
  • radionice za 20 tinejdžera iz Opšte i Katoličke gimnazije u Zenici,
  • radio program na radio stanici "Zenit",
  • početak radionica za 25 nastavnika iz 4 osnovne škole u Zenici.
 • 2001. Realizacija sljedećih projekata:
  • radionice za 450 djece iz osnovne škole "Meša Selimović" u Zenici,
  • radionice za 41 tinejdžera iz Opšte i Katoličke gimnazije,
  • radionice za 50 nastavnika iz 6 osnovnih škola iz Zenice.
 • 2002. Realizacija sljedećih projekata:
  • radionice za 450 djece iz osnovne škole "Edhem Mulabdić" u Zenici,
  • radionice za novu grupu tinejdžera, 50 učesnika iz Opšte i Katoličke gimnazije,
  • radionice za 100 nastanika iz 12 osnovnih škola u Zenici,
  • podrška za 6 nastavnika koji su prošli kroz dvogodišnju edukaciju iz oblasti nenasilne komunikacije i postali voditelji grupa za nastavnike.
 • 2003. Realizacija sljedećih projekata:
  • radionice za 75 nastavnika iz 14 osnovnih skola,
  • radionice za 50 tinejdžera iz Opšte, Pedagoške i Katoličke Gimnazije,
  • radionice za 300 djece iz 3 osnovne škole iz Zenice.

Nastavnici iz sljedećih 16 osnovnih škola sa područja Zenice su bili uključeni u program unapređenja komunikacije i komunikacijskih vještina periodu od 2000-2003:

 • OŠ "Meša Selimović"
 • OŠ "Miroslav Krleža"
 • OŠ "Musa Ćazim Ćatić"
 • OŠ "Mak Dizdar"
 • OŠ "Hasan Kikić"
 • OŠ "Skender Kulenović"
 • OŠ "Aleksa Šantić"
 • OŠ KŠC "Sveti Pavao"
 • OŠ "Edhem Mulabdić"
 • OŠ "Vladimir Nazor"
 • OŠ "Hamza Humo"
 • OŠ "Arnauti"
 • OŠ "Ahmed Muradbegović" 
 • OŠ "Alija Nametak"
 • OŠ "Enver Čolaković" 
 • OŠ "Ćamil Sijarić"

Treći period "Zajednički programi o nenasilju u školama oba entiteta BiH"

Od 2004. godine, vođeni potrebom da se doprinese obnovi duboko narušenog povjerenja i izgradnji odnosa zasnovanih na uvažavanju, kreiramo i pokrećemo projekte u oba entiteta. U našim programima je do sada iz regiona Tešnja i Teslića prošlo 167 nastavnica/ka, pedagoginja i direktora/ direktorica škola.

Pročitajte više...
 • 2004–2005. Realizovani su sljedeći projekti:
  • radionice o nenasilnoj komunikaciji po Marshallu Rosenbergu za 72 nastavnika iz dvije osnovne škole iz Federacije BiH (O.Š. "Prvi Mart" Jelah, O.Š. "Kulin Ban" Tešanjka) i jedne osnovne škole iz Republike Srpske (O.Š. "Dositej Obradović" Blatnica). Ove škole su podijeljene ratnom linijom razgraničenja tokom proteklog rata.
  • radionice za 900 učenika iz tri navedene škole, koje su vodili nastavnici uključeni u Sezamove radionice,
  • promocija prevedene knjige: "Nenasilna komunikacija, Praktični vodič za samostalnu vježbu, vježbu u grupi i vježbu u radionici", autorice Lucy Leu,
  • implementiran je drugi ciklus radionica za 72 nastavnika, uključujući i školske menadžmente iz tri navedene škole.
 • 2006–2008. Realizovani su sljedeći projekti: 
  • "Usvajanje i primjena vještina nenasilne komunikacije u školi i zajednici" uključeno 60 nastavnika iz tri nove škole "Petar Petrović Njegoš" Teslić, "Ivan fra Frano Jukić" Usora, "Džemal Bijedić" Miljanovci,
  • 26 nastavnika iz ove tri škole je realizovalo radionice za 750 učenika iz ovih škola.
 • 2009-2011. Realizovani su sljedeći projekti:
  • "Ivan fra Frano Jukić" Usora, "Vuk Karadžić" Teslić, "Jevrem Stanković" Čečava, "21. mart" Matuzići, "Abdulvehab Ilhamija" Kalošević su novih pet škola uključenih u projekat "Usvajanje i primjena vještina nenasilne komunikacije u školi i zajednici"
  • realizovan projekat sa starim učesnicama pod nazivom "Inicijativa žena regiona Tešanj - Teslić u školi i zajednici"
  • održan rezidencijalni trening u Neumu za učesnike iz šest osnovnih projektnih škola: "Prvi Mart" Jelah, "Kulin Ban" Tešanjka, "Dositej Obradović" Blatnica, "Petar Petrović Njegoš" Teslić, "Ivan fra Frano Jukić" Usora i "Džemal Bijedić" Miljanovci.
  • objavljena brošura o Sezamovim aktivnostima sa nastavnicima u školama Tešnja i Teslića,
  • organizovani prvi međureligijski i međukulturalni susreti u Hercegovini: Blagaj, Međugorje, Žitomislić.