Interkulturalna saradnja

2005 - 2012

Realizovano je deset posjeta švicarskih studenata i učitelja sa Pedagoškog fakulteta­: University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, School of Teacher Education (Fachhochschule Nordwestschweiz Padagogische Hochschule, FHNW PH), koji su uslijedili nakon jedne posjete Sezama Švicarskoj i ostvarenom  kontaktu sa profesoricom Brigitte Heckendorn. Ciljevi posjete:

  • upoznavanje  o nastavnom procesu i školskom sistemu u BiH,
  • međukulturalalna razmjena sa upoznavanjem  bosanske kulture i načina življenja,
  • predstavljanje običaja i istorije naroda BiH,

Studenti su boravili u zeničkim familijama i zajedno sa osnovnoškolcima posjećivali nastavu u školama "Edhem Mulabdić", Katolički školski centar "Sveti Pavao" i "Musa Ćazim Ćatić". Na Pedagoškom fakultetu Zenica je organizovan susret sa zeničkim studentima sa Odsjeka za njemački jezik radi razmjene iskustava o sistemu školovanja, Bolonjskom procesu i sadržaju časova određenih predmeta.
U sklopu obilaska grada Zenice studenti su svaki put imali priliku vidjeti lokalne  kulturne i religijske objekte poput: Kočevske džamije, Srpske pravoslavne crkve, sinagoge, Katoličke crkve, stadiona Bilino polje, Stare čaršije i Kamberovića polja.

1999 - 2012

Realizovano je dvanaest posjeta iz Italije u saradnji sa organizacijom Fiorenzuola Oltre i Confini (FOIC). Posjete je predvodio predsjednik organizacije FOIC Luigi Danesi inače veliki prijatelj Zenice i Bosne i Hercegovine. Volonteri FOIC-a su upoznavani sa aktuelnim projektima u Sezamu ali i sa kompleksnostima življenja u Bosni i Hercegovini. Svakog puta je iskazana podrška i razumijevanje za naš rad ali i pružana konkretna pomoć u vidu donacija u školskom priboru i kancelarijskom materijalu. 

1999 - 2010

Realizovano jedanaest Ljetnih škola za kreativno učenje engleskog jezika, u saradnji sa Univerzitetom "William and Mary" Virdžinija iz Sjedinjenih Američkih Država. Sve ljetne škole su realizovane u saradnji sa osnovnim školama u Zenici u toku ljetnih raspusta u trajanju od mjesec dana. Američki studenti su podučavali djecu inovativnim metodama kroz igru, pokret, igru uloga i crtež tako što su svaki dan obrađivali različite teme i sadržaje.
Ciljevi projekta:

  • učenje engleskog jezika,
  • razvoj interkulturalne saradnje,
  • timski rad i afirmacija pojedinaca i
  • konstruktivno strukturiranje slobodnog vremena tokom ljetnog raspusta.