Izjave učesnika radionica

Nastavnica iz Tešanjke sa 30 godina radnog iskustva je izjavila: "Povezivanje sa kolegama iz ostalih škola je važno. Škola iz Blatnice (drugi entitet, Republika Srpska) nam je bila veoma daleko zbog prošlog rata ali sada smo se povezali. Bilo bi korisno da se i djeca ovako druže i povezuju".

Direktor osnovne škole iz Teslića: "Cilj nam je da održimo i poboljšamo odnose u kolektivu jer je multietnički, zbog povratnika Bošnjaka, i da to proširimo na širu zajednicu. Nadam se da će i radionice za djecu i za nastavnike doprinijeti ovom cilju".

Nastavnica iz Usore: "Došla sam na seminar iz radoznalosti a sada je drugačije. Sada primjenjujem radionice na času odjeljenske zajednice. Učenici jedva čekaju. Prije su samo čekali da pobjegnu, a sad su oduševljeni".

"Ova iskustva iz radionica su me obogatila u komunikaciji sa djecom. Promijenila sam se prema učenicima, imam veće povjerenje, bliži kontakt, vidim gdje sam griješila", kazala je nastavnica iz škole u Čečavi.

Vjeroučitelj iz škole u Republici Srpskoj: "Prilikom organizacije maturske večeri pokušao sam primijeniti nenasilnu komunikaciju na četiri učenika koji su problematičnog ponašanja jer piju alkohol. Iskazao sam im povjerenje. To je bila maturska zabava bez alkohola. Svaki drugi način doprinio bi suprotnom".

"Pozitivno je što kolege iz ovih radionica djeluju i na druge kolege što utiče na bolje razumijevanje i poštovanje u odnosima. Kada bi prošao cijeli kolektiv, mislim da bi neki ljudi našli sebe, svoj mir i sigurno bi se drugačije ponašali", izjavila je najmlađa učesnica iz Teslića.

Pedagogica iz jedne škole je napisala: "Bila sam na puno seminara i kada mi neko spomene seminar digne mi se kosa na glavi, sva se naježim, jer pomislim da će samo da mi sole pamet...sve do Sezama. Ovdje aktivno učestvujemo, učimo jedni od drugih, interesantno je, korisno. Do spoznaje dođemo na interesantan i lagan način, i to ćemo pamtiti jako dugo."

Učitelj iz Matuzića je izjavio: "Sada reagujem manje burno, prvo saslušam drugu stranu pa hladne glave pristupam rješavanju problema. Lakše se nosim sa svojom ljutnjom i bijesom."